Visie

[porto_preview_image fixed=”yes” noborders=”yes” image_id=”396″]

Vanuit onze stichting Arts Alive hebben we als doel onze creativiteit vanuit een christelijke identiteit te ontwikkelen tot kunst en deze uit te voeren. Dit laatste komt heel mooi naar voren in het Wandeltheater Dolorosa. De visie die wij daarbinnen hanteren is: ‘Door middel van kunstvormen mensen na laten denken over God en Zijn liefde, zodat er op een nieuwe manier een verbinding tussen hen en God kan ontstaan’. Gods liefde centraal zetten vinden wij essentieel. Juist in deze tijd waarin geloof en godsdienst vaak gekoppeld worden aan geweld, terrorisme en andere negatieve invalshoeken. Dit terwijl in de geschiedenis godsdienst in het algemeen en het christendom in het bijzonder ook drijfveer is geweest voor onbaatzuchtig helpen en allerlei vormen van naastenliefde.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden…

Juist doordat er niet veel wordt gesproken in Wandeltheater Dolorosa kunt u door te kijken alles op u laten inwerken. Juist door te kijken en genieten van de kunstvormen kan de betekenis van het levensverhaal van Jezus via het hart naar binnen komen.