Wandeltheater Dolorosa is een van de voorstellingen van Carla Veldhuis. Met haar werk wordt, door prachtig theater, een boodschap van hoop en Gods liefde verteld. Vanuit onze stichting Arts Alive hebben we tevens als doel om creativiteit vanuit een christelijke identiteit te ontwikkelen door anderen te helpen dit uit te voeren. Dit laatste komt heel mooi naar voren in het Wandeltheater Dolorosa.

Alle theaterprojecten even als Dolorosa wordt gedragen en uitgevoerd door creatieve vrijwilligers. Er wordt ook bewust plaats gemaakt voor jonge en/of beginnende artiesten om hen, als trainee, de gelegenheid te geven ervaring op te doen.

Wandeltheater Dolorosa wordt beheerd door Stichting Arts Alive. Beide hebben geen winstoogmerk. Alle medewerkers van Dolorosa zijn vrijwilliger waardoor het mogelijk is om deze omvangrijke voorstelling 2 dagen met 2 optredens per dag op te voeren. Naast de kaartverkoop is de stichting voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsors. Als u dit project wilt ondersteunen met een gift kan dat via het onderstaande formulier.

ValutaBedrag

Machtiging/automatische incasso’s

De machtigingen die wij  als Stichting Arts Alive binnen krijgen worden doorgaans op de eerste dag van de maand geïncasseerd. Op die dag wordt dus het door u aangegeven bedrag van uw rekening geschreven. Mochten er vragen zijn of mocht u uw machtiging/incasso willen veranderen of heeft u vragen, mail dan naar:  malte.westheide@gmail.com.

Giften aan Stichting Arts Alive zijn belasting aftrekbaar vanwege onze culturele ANBI-status. De fiscale voordelen voor een ANBI zijn: Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Arts Alive hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang. Daardoor is de gift voor 125% aftrekbaar (150% voor bedrijven). Kijk op de site van de belastingdienst voor meer informatie.