Met Wandeltheater Dolorosa willen we, door prachtig theater, een boodschap van hoop vertellen. Vanuit onze stichting Arts Alive hebben we als doel onze creativiteit vanuit een christelijke identiteit te ontwikkelen tot kunst en deze uit te voeren. Dit laatste komt heel mooi naar voren in het Wandeltheater Dolorosa. De visie die wij daarbinnen hanteren is: ‘Door middel van kunstvormen mensen na laten denken over God en Zijn liefde, zodat er op een nieuwe manier een verbinding tussen hen en God kan ontstaan’. Dolorosa wordt gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers. Er wordt ook bewust plaats gemaakt voor jonge en/of beginnende artiesten om hen, als trainee, de gelegenheid te geven ervaring op te doen.

Wandeltheater Dolorosa

Wandeltheater Dolorosa wordt beheerd door Stichting Arts Alive. Beide hebben geen winstoogmerk. Alle medewerkers van Dolorosa zijn vrijwilliger waardoor het mogelijk is om deze omvangrijke voorstelling 2 dagen met 3 optredens per dag op te voeren. Naast de kaartverkoop zijn wij voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsors. Als u dit project wilt ondersteunen met een gift kan dat via:

Stichting Arts Alive
Versteegstraat 9
7425 CH te Deventer
registratie nummer is KvK 66837979
Rekening: NL43INGB0007551181
Penningmeester: M. Westheide

Arts Alive is erkend als algemeen nut beogende instelling.

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn: Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Arts Alive hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.