Steun ons

Wandeltheater Dolorosa wordt beheerd door Stichting Arts Alive. (www.artsalive).http://www.artsalive.nl Beide hebben geen winstoogmerk. Alle medewerkers van Dolorosa zijn vrijwilliger waardoor het mogelijk is om deze omvangrijke voorstelling 2 dagen met 3 optredens per dag op te voeren. Naast de kaartverkoop zijn wij voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsors. Als je dit project wilt ondersteunen met een gift kan dat via:

Stichting Arts Alive, Voorzitter G. Veldhuis, Versteegstraat 9, 7425 CH te Deventer.

registratie nummer is KvK 66837979

Rekening; NL43INGB0007551181

Penningmeester; Dhr.M Westerheide, Boekweitland 26, Soest

Arts Alive is erkend als algemeen nut beogende instelling. 

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn: Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Arts Alive hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.