Steun ons

Wandeltheater Dolorosa wordt beheerd door Stichting Arts Alive. Beide hebben geen winstoogmerk. Alle medewerkers van Dolorosa zijn vrijwilliger waardoor het mogelijk is om deze omvangrijke voorstelling 2 dagen met 3 optredens per dag op te voeren. Naast de kaartverkoop zijn wij voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsors. Als u dit project wilt ondersteunen met een gift kan dat via:

Stichting Arts Alive, Voorzitter G. Veldhuis, Versteegstraat 9, 7425 CH te Deventer.
registratie nummer is KvK 66837979
Rekening: NL43INGB0007551181
Penningmeester: M. Westheide

Arts Alive is erkend als algemeen nut beogende instelling.

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn: Als u giften aan Arts Alive geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Arts Alive hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.